Memaknai Kejadian

Tahu, mengetahui, pengetahuan. Kita seringkali terbiasa. Bahkan terlalu biasa. Untuk mendengar yang sudah umum didengar. Melihat yang terbiasa dilihat. Sehingga,

Baca Selengkapnya